:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Το δημιουργικό γραφείο bluetit design studio, δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες καλού οπτικού σχεδιασμού. Μέσα από την εμπειρία μας, μπορούμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και μαζί να δημιουργήσουμε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.

Κάποιες από τις υπήρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι η δημιουργία λογότυπου-σήματος, εταιρικής ταυτότητας, ειδών συσκευασίας, διαφημιστικής καταχώρησης, διαφημιστικής μπροσούρας κατάλογοι-μενού καταστημάτων και πολλά άλλα που θα δείτε με τον καιρό.

Στην bluetit design studio, πιστεύουμε στον καλό σχεδιασμό και σκοπός μας είναι να σας το αποδείξουμε.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

The bluetit design studio, was created in order to offer services of high quality visual design. Through our experience in graphic-visual design, we will investigate and clarify your needs, so as to achieve the best possible result.

Our servises include the design of logo, corporate identity (letterhead, bussines cards, envelope), packaging, advertising for magazines, newspapers, brochure, menu and whatever else you have concieved.

In bluetit design studio we aim in good design and are ready to try our hands on your projects.

http://www.bluetit.gr/files/gimgs/1_promobluetitp1.jpg
http://www.bluetit.gr/files/gimgs/1_promobluetitp23.jpg
http://www.bluetit.gr/files/gimgs/1_promobluetitp45.jpg
http://www.bluetit.gr/files/gimgs/1_promobluetitp67.jpg
http://www.bluetit.gr/files/gimgs/1_promobluetitp8.jpg